Yksityisyydensuoja ja henkilötietojen käsittelyTietosuojaseloste

Likeit Nepton Group kunnioittaa yksityisyyttäsi kaikessa toiminnassaan. Tämä tietosuojaseloste määrittää oikeutesi ja sitoumuksemme henkilötietojen suojaamiseen.

Likeit Nepton Group ja sen tytäryhtiöt toimittavat ohjelmistoja ja palveluja julkisille sekä yksityisille asiakkaille Euroopassa. Konsernin pääkonttori on Espoossa ja yritykseen sovelletaan EU yksityisyydensuojaa koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojaa ja yksityisyyttä koskevat tärkeät päätökset tehdään konsernin tietosuojaryhmässä. Tietosuojaa valvovat konsernin tietosuojavastaavat.

Tämä tietosuojaseloste on saatavilla likeitneptongroup.fi verkkosivuilla.

Laajuus ja hyväksyminen

Likeit Nepton Group tietosuojaselostetta sovelletaan konsernin kaikkiin yrityksiin, prosesseihin, verkkotunnuksiin, mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin. Palvelukuvaus ja erilliset tietojenkäsittelysopimukset tarkentavat tarvittaessa tietosuojan yksityiskohtia ja toimintatapoja kunkin asiakkaan osalta.

Tietosuojaseloste kuvaa Likeit Nepton Groupin suorittaman henkilötietojen käsittelyn, kun konserni tai sen tytäryhtiö on rekisterinpitäjä ja määrittää tietojen käsittelyn tarkoitukset ja menetelmät. Tietosuojaseloste kuvaa lisäksi myös Likeit Nepton Groupin ja sen tytäryhtiöiden asiakkaidensa puolesta ja ohjeistamana tekemän henkilötietojen käsittelyn, kun asiakas on rekisterinpitäjä ja Likeit Nepton Group tai sen tytäryhtiöt ovat henkilötietojen käsittelijöitä.

Henkilötiedot ovat tietoja tai tietoryhmiä, joiden avulla henkilö voidaan todennäköisesti yksilöidä ja tunnistaa. Tyypillisiä henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietojasi käsitellään, kun palvelemme asiakkaitamme tai arvioimme mahdollisuuksiasi työnhakijana.

Älä käytä Likeit Nepton Groupin sivuja tai palveluja, mikäli et hyväksy tietosuojaselostettamme ja tämän puitteissa tekemäämme henkilötietojen käsittelyä.

Kenen tietoja käsittelemme

Likeit Nepton Group ja sen tytäryhtiöt käsittelevät yhteyshenkilöiden, palvelun käyttäjien, mahdollisten uusien asiakkaiden, kumppaneiden ja työnhakijoiden henkilötietoja, jotka ottavat meihin yhteyttä. Tätä kuvaava seloste löytyy rekisterinpitäjä -luvusta.

Likeit Nepton Group ja sen tytäryhtiöt käsittelevät myös asiakkaidemme hallinnoimien loppuasiakkaiden ja työntekijöiden tietoja, joiden rekisterinpitäjinä asiakkaamme ovat. Tätä kuvaava seloste löytyy henkilötietojen käsittelijä -luvusta.

Likeit Nepton Group rekisterinpitäjänä

Likeit Nepton Group ja sen tytäryhtiöt toimivat rekisterinpitäjänä silloin, kun määritämme henkilötietojesi käsittelyn tarkoituksen ja menetelmät. Olemme myös rekisterinpitäjä, kun keräämme sinusta henkilötietoja asiakkaana, työnhakijana, palvelun loppukäyttäjänä tai mahdollisena asiakkaana. Käsittelemme henkilötietoja muun muassa sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai oikeutetun edun perusteella.

Oikeutesi

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi ja luopua markkinointiviestinnän vastaanottamisesta. Uutiskirjeiden lopussa on ohjeet suostumuksen peruuttamiseen.

Ylläolevasta huolimatta voit silti saada Likeit Nepton Groupilta tai sen tytäryhtiöiltä hallinnollista viestintää, kuten tilisi hallinnointiin ja asiakkaille tarjottaviin palveluihin liittyviä ilmoituksia.

Sinulla on kaikki EU yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset perusoikeudet. Voit esimerkiksi pyytää tiivistelmää käsittelemistämme henkilötiedostoisi, pyytää oikaisua virheellisiin henkilötietoihin, vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja valittaa henkilötietojen käsittelystä. Lähetä näitä koskevat pyyntösi dpo@likeitnepton.com osoitteeseen.

Tietosuoja ja tietojen säilyttäminen

Yksityisyydensuoja on meille erittäin tärkeä asia. Noudatamme kaikessa toiminnassamme vähintään EU yksityisyydensuojan tasoa. Työntekijöidemme tietosuojakoulutus on suunnitelmallista ja jatkuvaa. Konsernin tytäryhtiöiden palvelukuvaukset liitteineen määrittävät tietosuojan tarkemmat yksityiskohdat ja toteutuksen menetelmät eri palveluita käyttäville asiakkaillemme. Toimintamme kannalta oleellisimmat tavoiteltavat ohjestandardit ovat ISO/IEC 27001, KATAKRI, OWASP ja VAHTI.

Likeit Nepton Group ja sen tytäryhtiöt säilyttävät henkilötietojasi ainoastaan kun se on tarpeen ilmoitettua käyttötarkoitusta varten, ottaen huomioon lakisääteisten velvollisuuksien noudattamisen ja tiedusteluihin vastaamisen sekä ongelmien ratkaisemiseen liittyvät tarpeet. Voimme säilyttää henkilötietojasi kohtuullisen ajan myös sen jälkeen, kun kanssakäyminen sinun ja konsernimme yhtiöiden välillä on päättynyt. Vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan säännöllisesti.

Likeit Nepton Group henkilötietojen käsittelijänä

Likeit Nepton Groupin ja sen tytäryhtiöiden palvelut sisältävät asiakkaiden työntekijöiden ja muiden henkilöiden tietojen käsittelyä. Asiakkaamme määrittävät henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen, jolloin asiakas on henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Likeit Nepton Group tai sen tytäryhtiöt henkilötietojen käsittelijöitä. Rekisterinpitäjän ja henkilötietoja käsittelevän yhtiön välillä on aina voimassa vähintään palvelukuvauksen mukainen tietojenkäsittelysopimus. Asiakas määrittää ja on vastuussa henkilötietojen käsittelyn oikeudellisista perusteista. Asiakkaan on myös noudatettava rekisterinpitäjää koskevaa rekisteröityihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta.

Likeit Nepton Group ja sen tytäryhtiöt noudattavat aina henkilötietojen käsittelijöihin sovellettavia tietosuojalakeja.

Alihankkijat ja tietojen vienti

Likeit Nepton Group ja sen tytäryhtiöt voivat käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Tähän liittyen voimme viedä sinun tai asiakkaidemme tietoja myös EU:n ulkopuolelle. Alihankkijoita käytettäessä Likeit Nepton Group tai sen tytäryhtiöt solmivat tietojenkäsittelysopimuksen alihankkijoiden kanssa. Mikäli alihankkijat sijaitsevat EU:n ulkopuolella, varmistamme kansainvälisten siirtojen oikeuspohjan esimerkiksi EU mallisopimuslausekkeiden avulla.

Kutakin pilvipalveluamme koskevat tarkemmat ehdot, jotka ovat nähtävillä kussakin palvelukuvauksessa.

Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tietosuojaselosteeseen julkaistaan tällä sivulla uuden päiväyksen kanssa. Voimme tarvittaessa ilmoittaa muutoksesta tämän lisäksi myös esimerkiksi uutiskirjeellä tai sosiaalisen median kanavissa.
Tämä tietosuojaseloste päivitettiin viimeksi 30. syyskuuta 2021

Yhteydenotot

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietosuojaselosteeseen liittyen, ota meihin yhteyttä dpo@likeitnepton.com sähköpostin kautta. Voit myös kirjoittaa meille osoitteeseen Likeit Nepton Group Oy, Data Protection Officer, Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo, Finland.
Pyyntösi ja valituksesi käsitellään aina luottamuksellisina ja mahdollisimman nopeassa aikataulussa.