Päivittyvä tilasto etätyön ja kokonaistyön määrästä koronakriisin aikana

Tilastoissa on huomioitu Neptonin käyttäjien etätyön määrä sekä työn kokonaismäärä viikon 50 loppuun mennessä. Dataa on kerätty lähes 400 yrityksen ja 50 000 työntekijän todellisista työaikakirjauksista.


Koronakriisin puhjettua aloimme tutkia sen vaikutuksia etätyöhön sekä työn kokonaismäärään. Asiakkaissamme etätöiden määrä kasvoi jo viikkoa ennen poikkeusolojen julistamista yli 70 % normaaliin tasoon nähden. Heti hallituksen ilmoittamien poikkeustoimien jälkeisellä viikolla (vko 12) etätöiden määrä kasvoi 542 % normaaliin viikkoon verrattuna ja viikolla 14 kasvu normaaliaikaan verrattuna oli jo 689 %. Pääsiäis- ja vappuviikoilla oli selkeä pudotus kuten kokonaistyön määrässäkin – etätyön osuus tehdystä työstä on kuitenkin pysynyt jo pitkään samalla tasolla. Vapun jälkeisillä viikoilla palattiin jälleen selvästi suurempaan etätyön määrään. Kesä- ja heinäkuussa rajoitusten vähennyttyä ja lomakauden alettua myös etätyön määrä lähti laskuun, mutta syksyn aikana etätyön määrä on pysynyt tasaisen korkeana. Viikolla 48 kiristetyt koronatoimet näkyvät jälleen etätyön määrän osuuden nousuna.

Viikko Muutos Lisähuomiot
vko 3 0 %
vko 4 2 % Wuhan eristetään
vko 5 1 %
vko 6 1 %
vko 7 1 %
vko 8 0 % Hiihtoloma
vko 9 -4 % Hiihtoloma
vko 10 11 % Hiihtoloma
vko 11 72 % Suomen erityistoimet alkavat
vko 12 542 % Valmiuslaki käyttöön
vko 13 656 % Uusimaa eristetään
vko 14 689 % Ravintolat suljetaan
vko 15 484 % Pääsiäisviikko
vko 16 500 % Uudenmaan eristys päättyy, pääsiäismaanantai
vko 17 665 %
vko 18 463 % Vappu
vko 19 675 %
vko 20 657 %
vko 21 428 % Helatorstai
vko 22 602 %
vko 23 579 % Ravintolat avataan
vko 24 553 %
vko 25 366 %
vko 26 403 %
vko 27 343 %
vko 28 248 %
vko 29 185 %
vko 30 170 %
vko 31 196 %
vko 32 271 %
vko 33 376 %
vko 34 443 %
vko 35 456 %
vko 36 463 %
vko 37 456 %
vko 38 459 %
vko 39 458%
vko 40 471 %
vko 41 482 %
vko 42 445 %
vko 43 524 %
vko 44 520 %
vko 45 529 %
vko 46 532 %
vko 47 542 %
vko 48 579 % Koronatoimien kiristäminen Uudellamaalla
vko 49 597 %
vko 50 591 %

Etätyön osuus tehdyn työn kokonaismäärästä oli Neptonin asiakkaissa korkeimmillaan noin 30 % kun se normaalisti on ollut alle 5 % kokonaistyön määrästä. Kesän aikana etätyön osuus kokonaistyöstä oli pudonnut noin 20 %:iin, mutta syksyllä ja erityisesti viikolla 48 alkaneiden kiristettyjen koronatoimien jälkeen etätyön osuudessa on ollut jälleen huomattavaa nousua.

työajanseuranta etätyön osuus vko 50 koronakriisin aikana

Tehdyn työn kokonaismäärässä tapahtui suuri muutos verrattuna hiihtolomia edeltävään aikaan. Tämä voi kertoa mm. siitä, että työntekijät ja työnantajat ovat voineet sopia nopeasti työajan joustoista tällaisessa poikkeuksellisessakin tilanteessa. Lisäksi työn määrässä näkyvät suuret pudotukset pääsiäisen ja vapun aikoina sekä kesä- ja heinäkuussa, jolloin on pidetty paljon lomia. Syksyn ja loppuvuoden aikana kokonaistyön määrä on noussut asiakasyrityksissämme jopa alkuvuoden lukuja suuremmiksi.

työajanseuranta kokonaistyön määrä vko 50 koronakriisin aikana

Etätyön lisääntyminen vaatii tiedolla johtamista

Koronaviruksen aiheuttaman pakkotilanteen edessä monessa yrityksessä vasta opetellaan etätyön kulttuuria. Oikeat työkalut sekä ajantasaisella tiedolla johtaminen lisäävät organisaation joustavuutta ja työn tuottavuutta.

Nepton Työajanseurannalla on yhteensä noin 500 asiakasyritystä ja 80  000 käyttäjää. Palveluamme käyttävät kaikki henkilöstöryhmät työntekijöistä ylempiin toimihenkilöihin. Meillä on ainutlaatuinen reaaliaikainen näkymä suomalaisten yritysten työajan käyttöön.

Työajanhallinta ja tiedolla johtaminen

Moderneissa työajanseurannan ratkaisuissa on mahdollista hyödyntää työstä ja työn kohdistamisesta kerättyä tietoa johtamisen välineenä. Erityisesti erilaisissa poikkeustilanteissa data auttaa ymmärtämään liiketoiminnan kykyä muutoksiin.

On todennäköistä, että koronaviruksen aiheuttama siirtyminen etätöihin jättää pysyvät jäljet työkulttuuriin ja kaikkien etätyötä edistävien digitaalisten ratkaisujen tarve lisääntyy.

Oikein toteutettu työajanhallinta mahdollistaa tiedolla johtamisen. Kun organisaatiossa tiedetään reaaliaikaisesti missä, milloin ja minkä parissa työntekijät työskentelevät, voidaan etätyötä – ja kaikkea muutakin työtä – suunnitella ja hallinnoida tehokkaasti.

Lisätietoja Nepton Oy:n perustajalta ja toimitusjohtajalta Jukka Kivistöltä, puh. 09 4177 0711, jukka.kivisto@nepton.fi


Oletko jo asiakkaamme, mutta et seuraa vielä etätyötä?

Etkö ole vielä Neptonin käyttäjä? Lue miten työajanseurantamme toimii


Tiedätkö mikä on joustotyö ja työaikapankki?

Uudessa työaikalaissa on joustotyön määritelmä. Sen piiriin kuuluu ajasta ja paikasta riippumaton työnteko. Lisäksi mm. normaaliin työaikaan liitetyt liukumat voidaan nyt irrottaa perustyöajasta esimerkiksi illalla toteutettavaksi työajaksi. Myös etätyö sekä työaikapankki kuuluvat uuden lain piiriin. Lue artikkelimme työaikalain tuomista muutoksista täällä >>